Om Fiskebæk Naturskole

image

Fiskebæk Naturskole er et gratis naturfagligt formidlingstilbud til alle lærere på folkeskoler i Herlev, Furesø og Gladsaxe kommune.

Mission Naturskolens udbudte aktiviteter forsøger overordnet at

  • Tilbyde en bred vifte af naturfaglige tilbud til brugerne.
  • Skabe en glæde og interesse omkring arbejdet med naturfaglige problematikker.
  • Medvirke til en generel øget fortrolighed med naturen, samt skabe en glæde og afslappethed omkring det at opholde sig udendørs.
  • Medvirke til at sætte fokus på vigtigheden af forhold omkring almen sundhed, som bevægelse og andre former for fysiske aktiviteter.
  • Være et tilbud, hvor klassen kan få synliggjort forhold omkring den almene trivsel og elevernes sociale kompetencer i en anderledes kontekst end normalt.

Beskrivelse Fiskebæk Naturskole så dagens lys i 1972, og er Danmarks ældste naturskole, der drives som et samarbejde mellem en eller flere kommuner og Naturstyrelsen, og er overordnet set Danmarks næstældste naturskole.

Naturskolen har primært fokus på den naturfaglige vinkel i den udbudte undervisning, og søger at være et kvalificeret indspark til den almindelige klasseundervisning i folkeskolen.

På naturskolen prioriterer vi løbende at udvikle nye forløb og tilpasse gamle travere, så vi i størst mulig grad kan tilbyde det, der efterspørges af naturskolens brugere. Samtidig søger vi at tilpasse de enkelte aktiviteter efter elevernes faglighed på de enkelte klassetrin, så de får mest muligt ud af besøget på naturskolen.

Det er vigtigt for os, at aktiviteterne er tilpasset elevernes niveau, og at eleverne også oplever, at de bliver udfordret på forskellige fronter. Det er ligeledes vigtigt for os at naturskolen altid byder ind med noget klassen ikke lige kunne have oplevet eller gjort hjemme på skolen. Et besøg skal være en sund kombination af ”undervisning”, egne oplevelser/erfaringer og selvfølgelig en rigtig god oplevelse.

Fiskebæk Naturskole drives som et samarbejde mellem kommunerne Furesø, Gladsaxe og Herlev, samt Friluftsrådet.

Naturskolen ledes af en bestyrelse bestående af   Formanden for bestyrelsen udpeges af den kommune, der bestrider sekretariatet. Bestyrelsen beslutter hvilken af kommunerne der bestrider sekretariatet. Herlev Kommune har siden Naturskolens oprettelse været sekretariatskommune.

Naturskolelederen har det daglige budget- og ledelsesansvar for driften af Naturskolen og forestår undervisningen i samarbejde med det øvrige personale.

Ansatte
Daglig leder: Søren Tange Madsen
Medarbejdere: Søren Rafn, Allan Rønne Nielsen og Christian Peter Mørkehøj Hansen

Det er Søren og Søren der er gennemgående i den daglige formidling til skoleklasserne.

Generel information
FISKEBÆK NATURSKOLE
Frederiksborgvej 103A
3500 Værløse
tlf: 44950895
mob: 30505718
E-mail: fiskebaek@herlev.dk
Web:fiskebaeknaturskole.dk
EAN: 5798008770401

Leave a Reply