Mini jagttegnsprøve

Klassetrin: 3. klasse
Periode: Efterår
Tidsforbrug: regn med 4 timer på naturskolen incl frokost. (Kan ikke klares på 2 timer)

Aktiviteten kræver at der er mindst to voksne med klasse, gerne medbring flere hvis det kan lade sig gøre. Måske er der en jægerforælder der har muligheden.

Fokus på denne dagstur er forskellige kompetencer der kræves hvis man engang kunne tænke sig at tage et jagttegn.

Under den indledende snak vil vi komme ind på gammel og moderne jagt – jagtens historie .
Hvorfor gik man på jagt i gamle dage?
Hvorfor går vi stadig meget på jagt i Danmark?

Hertil lidt om loven omkring jagt og noget med at kende dyrene så man kun skyder på det man må – og ikke kommer til at bryde loven.
En kort præsentation at nogle at den danske naturs egne jægere.
Herefter præsenteres dagens praktiske udfordringer, så bl.a. består at ”afstandsbedømmelse”, vildtkending, skyde til måls, og måske vil der være en lille jagtprøve til sidst.

Vi kigger på og afprøver os selv i forskellige færdigheder, man skal mestre for at få jagttegn i Danmark. Dagen vil være bygget op omkring diverse værksteder med forskellige udfordringer, hvor vi træner til mini-jagtprøven. Dagen forventes afsluttet med en lille Mini-jagttegnseksamen, som gerne skulle komme lidt rundt i hjørnerne af dagens indhold.

Forberedelse:
Snak lidt om sikkerhed og omgang med farligt legetøj, og evt. hvorfor vi egentlig stadig går på jagt i nutiden, og hvorfor vi gjorde det i ”gamle dage”.
I kan med fordel kigge på udstoppede andefugle eller billeder, og kigge lidt på det hjortevildt som findes i Danmark.

Tips til dagen:
Husk det varme tøj og den gode madpakke.

Læringsmål
• Eleverne stifter bekendtskab med metoder til hurtig bestemmelse af forskelligt jagtbart vildt.
• Eleverne skal forholde sig sikkerhedsmæssigt korrekt i forhold til ”farligt” legetøj (skydevåben).
• Eleverne stifter bekendtskab med jagtloven, man må ikke bare gøre som man har lyst til.