Fiskeundersøgelser

Søren Tange Madsen

6 – 7 klasse
Periode: maj – september
Tidsforbrug: 3-4 timer på naturskolen

Eleverne laver en miniundersøgelse af de fiskebestande vi umiddelbart kan komme i nærheden af. Og fremgangsmåden er ikke så forskellig fra den måde de professionelle bruger.

Først tager vi en snak om fisk og vandmiljøet. Og alt efter hvordan snakken går, bevæger vi os rundt i omkringliggende emner som vi støder på i situationen. Men vi skal selvfølgelig vide lidt om de fisk vi kan fange, deres adfærd, fødevalg og hvad der nu måtte dukke op. Så går vi en tur ned til åen, fanger en masse fisk med sænkenet, og registrerer fangsten så vi kan få overblik over dens sammensætning og fordeling i antal, størrelser osv. Vi ser hvordan en fisk ser ud inden i og konstruerer fødenet.

Der arbejdes i grupper og selvstændighed i arbejdsprocessen er i højsædet.

Forberedelse:
Turen kræver ikke de store forberedelser, men er en fin intro til et emne om fisk og vand. Da det er levende dyr i har med at gøre, og da fangsten genudsættes, skal den selvfølgelig behandles med respekt.

Tips til dagen:
Godt varmt tøj, ordentligt fodtøj – der kan være en del mudder og den gode madpakke er obligatorisk – og tørre bukser til bulderbasserne.

Læringsmål:

  • Eleverne bliver introduceret til de almindeligste danske ferksvandsfisk og hvordan man skelner dem fra hinanden
  • Eleverne stifter bekendtskab med hvordan tilpasninger hos fisk har betydning for deres levevis
  • Eleverne opøver undersøgelseskompetencer med relevante fangstredskaber
  • Eleverne gennemfører en simpel bestandsanalyse af søens fisk, på baggrund af de indsamlede data

Leave a Reply