Furesøens økologi I

Ceriodaphnia

Klassetrin: 5-7 klasse
Periode: maj – efterårsferien
Tidsforbrug: 3-4 timer på naturskolen

Turen starter med en kort introduktion på naturskolen og efterfølgende går vi ned til vores lille havn, som danner ramme om dagens aktiviteter. Eleverne arbejder i grupper og udfører de planlagte undersøgelser i løbet af dagen. Undersøgelserne tager udgangspunkt i de forskellige levesteder en stor sø byder på og hvordan den hvirvelløse fauna reflekterer dette. Turens omdrejningspunkt er derfor indsamling af prøver, samt bestemmelse af arter. På mange måder er det en overbygning af en klassisk vandhulstur, blot med fokus på en større sø. Vi kigger nærmere på dyre- og planteplankton i mikroskop og stereolup. Alt efter elevernes forudsætninger arbejdes der på turen med fokus på næring, med afsæt i forskelle i sammensætningen af forskellige dyresamfund, tilpasninger til forskellige miljøer og/eller hvordan dyr og planter kan fortælle noget om de abiotiske faktorer der påvirker en biotop

Tips til dagen:
Medbring godt tøj, varmt, vind- og vandtæt – det kan være køligt ved vandet selv om solen skinner, og så selvfølgelig den gode madpakke og gerne lidt tørt tøj.

Læringsmål:

  • Eleverne bliver bekendt med biologiske sammenhænge mellem næringskredsløb og fotosyntese i dyb sø
  • Eleverne gennemfører naturfaglige undersøgelser inden for fysik/kemi, N/T og biologi med relevant måleudstyr
  • Eleverne prøver at udlede sandsynlige sammenhænge mellem det målte og den teoretiske baggrundsviden

 

Leave a Reply