Træfældning

Biopix.dk

Klassetrin: 5-7 klasse
Tidsforbrug: 3-4 timer på naturskolen
Periode: november – marts

Prøv at være skovarbejder for en dag. Det tekniske og sikkerhedsmæssige omkring træfældning gennemgås som indledning. Hvordan skelner man mellem de forskellige træarter og finder frem til dem som skal fældes? Hvor højt er træet og hvilken vej vil vi have det skal fældes? Hvordan fælder vi træet på forsvarlig vis i praksis? Vi tager endvidere en snak om skovdyrkning og de mange overvejelser omkring pleje af skoven som forstfolkene har inde på livet. En snak om skovhistorie og dens betydning for skoven som levested for dyr og planter, og vi kan diskutere skov- og arealforvaltning, fredning og friluftsliv i forlængelse heraf.

Iført skovarbejderhjelm og bøjlesave drager vi nu til skovs og giver skovens folk en nap med udtyndingen hvor det er tiltrængt, så vi får processen ind under huden og en fornemmelse af arbejdsprocessen i praksis.

Forberedelse:
Turen kan være den mere praktiske del af et længere forløb om skoven. Det vi være fint hvis eleverne har et kendskab til de mest almindelige træarter, og indblik i hvor træ anvendelse som ressource og dens produkter.

Tips til dagen:
Praktisk varmt tøj og godt fodtøj er nødvendigt – det er hårdt arbejde og giver sved på panden at arbejde i skoven, og lidt beskidt bliver man altid og meget beskidt hvis vejret driller lidt. En stor madpakke og drikke er uundværligt.

Læringsmål:

  • Eleverne får kendskab til forskellige årsager for fældning af træer
  • Eleverne prøver trækending vha. af knopper og grenstilling i praksis
  • Eleverne udfører forsvarlig fældeteknik med korrekt forhug og fældesnit
  • Eleverne skal overholde sikkerhedsmæssige forskrifter i forbindelse med træfældning

Leave a Reply