Furesø vidensdelingsdag 2022

På Fiskebæk Naturskole onsdag den 14. september 2022

En dag hvor vi videndeler på tværs af matrikler og årgange.

For Furesø Kommunes lærere og pædagoger fra både
dagtilbud- og skoleområdet