Naturskolens fugleliste 2021

Fuglearter set i naturskolens nærområde
61 arter  –  5. maj

allike – blishøne – Blåmejse – bogfinke – bramgæs – broget fluesnapper – bysvale – dompap – fiskehejre – fjordterne – gransanger – grønbenet rørhøne – grønirisk – grønsisken – gråand – grågås – gråkrage – halemejse – havørn – hvid vipstjert – hvinand – husskade – hættemåge – isfugl – kernebider – knopsvane – kvækerfinke – landsvale – lille skallesluger – munk – musvit – musvåge – natugle – ravn – ringdue – rød glente – rødhals – råge – sangdrossel – sildemåge – sjagger – skarv – skovskade – solsort – sortmejse – sortspætte – spurvehøg – spætmejse – stillits – stormmåge – stor flagspætte – stor skallesluger – sumpmejse – svartbag – sølvmåge – taffeland – toppet lappedykker – trane – troldand – træløber – vindrossel

Fugleture i Utterslev Mose
25 arter – 2. marts

Allike – blishøne – grønbenet rørhøne – gråand – grågæs – gråkrage – hvinand – husskade – hættemåge – knopsvane – lille skallesluger – musvit – pibeand – ringdue – råge – skarv – skovspurv – skovskade – solsort – stormmåge – stor flagspætte – stor skallesluger – sølvmåge – toppet lappedykker – troldand