Naturskolens fugleliste 2021

Fuglearter set i naturskolens nærområde
46 arter  –  2. marts

allike – blishøne – Blåmejse – bogfinke – bramgæs – dompap – fiskehejre – grønbenet rørhøne – grønirisk – gråand – grågås – gråkrage – halemejse – hvinand – husskade – hættemåge – isfugl – kernebider – knopsvane – kvækerfinke – lille skallesluger – musvit – musvåge – natugle – ravn – ringdue – rødhals – råge – skarv – skovskade – solsort – sortmejse – sortspætte – spurvehøg – spætmejse – stormmåge – stor flagspætte – stor skallesluger – sumpmejse – svartbag – sølvmåge – taffeland – toppet lappedykker – troldand – træløber – vindrossel

Fugleture i Utterslev Mose
25 arter – 2. marts

Allike – blishøne – grønbenet rørhøne – gråand – grågæs – gråkrage – hvinand – husskade – hættemåge – knopsvane – lille skallesluger – musvit – pibeand – ringdue – råge – skarv – skovspurv – skovskade – solsort – stormmåge – stor flagspætte – stor skallesluger – sølvmåge – toppet lappedykker – troldand