Naturskolens fugleliste 2023

64 arter – 11. juli

Allike – bjergand – blishøne – blåmejse – bogfinke – bramgæs – broget fluesnapper – bysvale – dompap – duehøg – fiskehejre – fjordterne – gransanger – grønbenet rørhøne – gråand – grågås – gråkrage – gråspurv – gærdesmutte – grønirisk – grønsisken – gøg – halemejse – havørn – husskade – hvid vipstjert – hvinand – hættemåge – isfugl – kernebider – knopsvane – kvækerfinke – landsvale – lille lappedykker – løvsanger – munk – mursejler – musvit – musvåge – ravn – ringdue – rød glente – rødhals – råge – sangdrossel – sildemåge – sjagger – skarv – skovskade – solsort – sortspætte – spurvehøg – spætmejse – stor flagspætte – stormmåge – stor skallesluger – sumpmejse – svartbag – sølvmåge – toppet lappedykker – troldand – træløber – tårnfalk – vandrikse