Birdrace

Vandringsløse Tidende

4.-6. klasse
Periode: sen april – maj
Tidsforbrug: ca. 4-5 timer

Turen kan med fordel være klassens anden fugletur i Fiskebæk regi. Så har klassen lært det grundlæggende i naturskolens nære omgivelser, og “birdrace” er så opfølgeren med noget mere tid i felten.

Aktiviteten har fokus på fugle, og vi kommer til at bevæge os en del rundt. Dagen behøver ikke starte på naturskolen, men kan sagtens starte et sted ude i landskabet.

Vi skal ud og besøge en masse forskellige naturtyper, så vi kan se så mange forskellige fuglearter som muligt på dagen.

Da vi evt. starter ude i terrænet vil der ikke være det store oplæg om fugle inden turen, og I må meget gerne træne lidt på fuglenes udseende og måske sang inden vi mødes til selve turen.

Naturskolen sørger for kikkerter til alle.

Husk den gode madpakke, rigelig med vand, gode sko der kan tåle lidt af hvert og ordentligt tøj, da vi er ude hele dagen.

Vi stræber altid efter at sætte dagsrekord for antal observerede fuglearter 😉

Læringsmål:

  • Eleverne træner brug af relevant udstyr og hensigtsmæssig adfærd under naturobservationer
  • Eleverne udfører feltbestemmelser på baggrund af deres observationer
  • Eleverne får mulighed for at erfare, hvad der menes med fornuftig påklædning og fodtøj