Fugle ved Søndersø

Vandringsløse Tidende

3.-10. klasse
Periode: sen marts – maj
Tidsforbrug: ca. 4-5 timer

Turen kan med fordel være klassens anden fugletur i Fiskebæk regi. Så har klassen lært det grundlæggende i naturskolens nære omgivelser, og turen rundt om Søndersø er så opfølgeren med noget mere tid til turen i felten.

Aktiviteten har fokus på fugle, men alt efter aldersgruppe kan der ligeledes være fokus på forskellige naturtyper og et større eller mindre biodiversitetsperspektiv.

På dagen skal vi en tur rundt om Søndersø – en fin gåtur på ca. 6 -7 km alt efter antallet af afstikkere. Fugletårnet i Præstesø fredningen bør være en obligatorisk afstikker.

Søndersø er en meget fuglerig lokalitet, og der er registreret ikke mindre end 212 forskellige fuglearter gennem tiderne.

Området byder på et meget spændende og ikke mindst bredt udbud af forskellige naturtyper og kulturlandskaber, og derfor er der også netop her gode muligheder for at se en hel del forskellige fugle.

På en rundtur skulle vi da også gerne op på mindst 30 forskellige fuglearter.

Vi kan mødes flere steder, men umiddelbart vil parkeringspladsen ved Ballerupvej være et godt sted da der er plads til cykler og evt. biler

Da vi starter ude i terrænet vil der ikke være det store oplæg inden turen, og I må meget gerne træne lidt på fuglenes udseende og måske sang inden vi mødes til selve turen.

Naturskolen kan sørge for kikkerter.

Husk madpakke, vand, gode sko der kan tåle lidt vand og solidt tøj, da vi er ude hele dagen

Læringsmål:

  • Eleverne træner brug af relevant udstyr og hensigtsmæssig adfærd under naturobservationer
  • Eleverne udfører feltbestemmelser på baggrund af deres observationer
  • Eleverne får mulighed for at erfare, hvad der menes med fornuftig påklædning og fodtøj