Ferskvandsbiologi fra båd

hjortholm_i_vejlesoe_2133_53

Furesøens Miljø – Bådfarten

8. – 10. klasse
Periode: august – september
Tidsforbrug: 5 timer

Vi har indledt et samarbejde med bådfarten, som står for sejladsen og besætning, så vi kan foretage undersøgelser helt ned til 38 m. dybde.

Bådene er godkendt til 85 personer, men vi vil kun være en skoleklasse ombord ad gangen, og det er selvfølgelig obligatorisk at alle bærer svømmevest.

Selve dagen har 3 delelementer. Et oplæg med teori på naturskolen, så en sejltur hvor vi laver feltarbejdet i form at forskellige undersøgelser og prøvetagninger. Efter endt sejlads holder vi en forkostpause og  efterfølgende oparbejder vi vores prøver og  til sidst evaluerer vi i fællesskab på de indsamlede undersøgelsesresultater.

Tips til dagen:
Medbring godt tøj, varmt, vind- og vandtæt – det kan være køligt ved søen selv om solen skinner, og så selvfølgelig en god madpakke.

Læringsmål:

  • Eleverne bliver bekendt med biologiske sammenhænge mellem næringskredsløb og fotosyntese i dyb sø
  • Eleverne gennemfører naturfaglige undersøgelser inden for fysik/kemi, N/T og biologi, med relevant måleudstyr
  • Eleverne forsøger at udlede sandsynlige sammenhænge mellem det målte og den teoretiske baggrundsviden