Furesøens økologi II

  1. – 10. klasse Periode: maj – september – Tidsforbrug: 4-5 timer

Aktiviteten ligger grundlæggende i forlængelse af “Furesøens Økologi I”.

Nu arbejder vi mere udfra “engineering-tanken” med dagens overordnede tema som er Furesøens økologi og dens økologiske tilstand. Eleverne arbejder nu i højere grad selv med planlægningen og gennemførsel af dagens undersøgelser, der er ikke kun én måde at angribe opgaven på. Der vil være en del forskelligt udstyr til rådighed, og her er der så elevernes egen opgave at udvælge og efterfølgende gennemføre en velovervejet undersøgelse af Furesøens tilstand.

Selve dagen har 3 delelementer. Et oplæg med teori på naturskolen. En præsentation af udstyr samt efterfølgende feltarbejde med diverse undersøgelser, prøvetagning og oparbejdning af prøverne. Efter endt feltarbejde og frokost, vil der være en fælles opsamling og debat omkring dagens væsentlige overvejelser vedrørende valg af udstyr og de deraf fremkomne undersøgelsesresultater.

Tips til dagen: Medbring godt tøj, varmt, vind- og vandtæt – det kan være køligt ved søen selv om solen skinner, og så selvfølgelig en ordentlig madpakke og vanddunken.

Læringsmål:

  • Eleverne bliver bekendt med biologiske sammenhænge mellem næringskredsløb og fotosyntese i dyb sø
  • Eleverne arbejder selvstændigt med undersøgelsesdesign
  • Eleverne gennemfører naturfaglige undersøgelser inden for fysik/kemi, N/T og biologi, med relevant måleudstyr
  • Eleverne forsøger at udlede sandsynlige sammenhænge mellem det målte og den teoretiske baggrundsviden