Nye aktivitetsforløb

I skoleåret 2021-2022 har vi planer om følgende nye dagsaktiviteter:
Du kan finde mere uddybende beskrivelser af nedenstående forløb her: Dagsaktiviteter

Vinterfugle for de mindste (1.-2. klasse)
Da fugle er meget tilgængelige og stort set findes overalt, og tillige er både smukke og interessante skabninger, vil vi også gerne introducere disse for de mindste elever. Vi har en lang tradition for at arbejde med fugle med mellemtrinnet, men der er også massere at tage fat på med de mindste skoleelever.

Dagen er opbygget på traditionel vis med en ”inde ude inde” tilgang, hvor der vil være et kort oplæg om fugle, herefter vil børnene blive delt i grupper, som så besøger forskellige værksteder/stationer, hvor fugle er omdrejningspunktet. Når alle er igennem værkstederne vil der være frokost, og så er der måske tid til lidt fri leg inden I skal tilbage til skolen.

Nyt i 2021-2022: Turen kan også være med fokus på fuglenes forårsaktiviteter, hvor eleverne f.eks. bygger fuglereder og maler æg ud fra forskellige modeller (solsort, gulspurv, gærdesmutte, husskade eller ringdue).

Mikroforskerkonkurrencen 2021 (0.-3. klasse).
BLIV ÅRETS MIKROFORSKERKLASSE
Som et nyt element i Naturvejledning Danmarks projekt ”Krible Krable – flere små forskere i naturen” udskrives en børneforskerkonkurrence for 0. – 3. klasse. Målet med konkurrencen er, at få de yngste elever til at undersøge og udforske det der undrer dem i Krible Krable universet, ved hjælp af Mikroforskermetoden.

På Fiskebæk Naturskole har vi været med i konkurrencen med 0. klasser i både 2019 og 2020 og det har været en stor succes for både elever, lærere og naturvejledere at afprøve “nysgerrigper-metoden”.

Hvis I gerne vil deltage i konkurrencen i 2021 kan vi tilbyde jer to dagsture på naturskolen i sensommeren (NB. et begrænset antal klasser, afhængig af efterspørgslen). På dag 1 introducerer vi eleverne til arbejdsmetoden og sammen tager vi på ”undringsjagt”. Dag 2 er I hjemme på skolen, hvor I selv arbejder videre med jeres spørgsmål og ideer til undersøgelser. På dag 3 kommer klassen igen på naturskolen, hvor vi i fælleskab opsætter hypoteser og udfører enkle krible-krable forsøg. Herefter skal I selv udarbejde en rapport eller planche som I indsender til konkurrencen.

Byg et insekthotel (3. – 5. klasse).
I dette forløb skal vi både bygge insekthoteller og indsamle materialer til ”hotellerne”. Der er især fokus på, hvordan vi kan indrette, bygge og placere insekthotellerne, så de er velegnede til de insektarter, der skal flytte ind. Det kræver viden om de forskellige dyr, deres levevis og naturlige levested.

Eleverne vil blive introduceret til forskellige insektarter og andre små dyr. Hvilke krav skal der være til et bihotel, et humlebibo, et bænkebiderbo eller et godt hjem til ørentviste? Er der nogen dyr, som har samme behov? Herefter skal eleverne to og to sammen bygge og indrette hoteller til den dyregruppe, de har valgt.

Sammen i Vildmarken (4.-6. klasse)
Forløbet er målrettet 4. – 6. klasse. Med inspiration i “Alene i vildmarken” deles klassen i grupper og der bygges lejr og afprøves teknikker til basal overlevelse.

Krebsdyrenes verden (4. – 6. klasse)
Vi arbejder undersøgende med krebsdyr som vi selv fanger og indsamler i Furesøen og på land.
Diversiteten blandt krebsdyrene er enorm, og vi har mulighed for at arbejde med de meget små, og nogle af giganterne.

Læs mere om forløbene under fanen “dagsaktiviteter”

NYHED NYHED NYHED!

Maj 2021: Vi har været så heldige at modtage 10 rygsække fra Krible-Krable til udlån til skolerne. Derfor kan I skrive til fiskebaek@herlev.dk, hvis I gerne vil låne en rygsæk. Afhængig af efterspørgslen forestiller vi os, at en klasse kan låne rygsækken i en uge, hvorefter den afleveres tilbage til naturskolen eller viderelånes til andre klasser på skolen.

Temaet er “Forskel-Lighed” og I kan læse mere på Krible-Krables hjemmeside: https://kriblekrable.dk/biodiversitet-i-boernehoejde/

Rygsækken indeholder:

  • “Forskellighedsdug” med vejledning og hæfte om hvordan man bliver opmærksom på forskelle og ligheder ved smådyr.
  • Små bakker, indsamlingsglas med låg, sommerfuglenet, insektsugere og vejledning til hvordan, man selv kan lave insektsugere.
  • Hvidt lagen til at indsamle små dyr fra træer og buske.

IMG_7080-2