Nye aktivitetsforløb

I skoleåret 2021-2022 & 2022-2023 har vi følgende nye dagsaktiviteter:
Du kan finde mere uddybende beskrivelser af nedenstående forløb her: Dagsaktiviteter

Biodiversitet for de mindste (1.-2. klasse) “Find 40 arter”
Biodiversitet er et ord som høres igen og igen i disse år. Med denne nye aktivitet er målet at gøre biodiversitet håndgribeligt og synligt for de mindste elever ved at vi helt simpelt enkelt leder efter og finder forskellige arter indenfor forskellige grupper af organismer. Aktiviteten er som nogle nok har gættet inspireret af DN’s 99 arter, men vi nøjes med 40 arter og finder dem forhåbentlig alle sammen på et par timer.

Vinterfugle for de mindste (1.-2. klasse)
Da fugle er meget tilgængelige og stort set findes overalt, og tillige er både smukke og interessante skabninger, vil vi også gerne introducere disse for de mindste elever. Vi har en lang tradition for at arbejde med fugle med mellemtrinnet, men der er også massere at tage fat på med de mindste skoleelever.

Dagen er opbygget på traditionel vis med en ”inde ude inde” tilgang, hvor der vil være et kort oplæg om fugle, herefter vil børnene blive delt i grupper, som så besøger forskellige værksteder/stationer, hvor fugle er omdrejningspunktet. Når alle er igennem værkstederne vil der være frokost, og så er der måske tid til lidt fri leg inden I skal tilbage til skolen.

Nyt i 2022-2023: Turen kan også være med fokus på fuglenes forårsaktiviteter, hvor eleverne f.eks. bygger fuglereder og maler æg ud fra forskellige modeller (solsort, gulspurv, gærdesmutte, husskade eller ringdue).

Mikroforskerkonkurrencen 2022 (0.-3. klasse).
BLIV ÅRETS MIKROFORSKERKLASSE
Som et nyt element i Naturvejledning Danmarks projekt ”Krible Krable – flere små forskere i naturen” udskrives en børneforskerkonkurrence for 0. – 3. klasse. Målet med konkurrencen er, at få de yngste elever til at undersøge og udforske det der undrer dem i Krible Krable universet, ved hjælp af Mikroforskermetoden.

På Fiskebæk Naturskole har vi været med i konkurrencen med 0. klasser i både 2019, 2020 og 2021og det har været en stor succes for både elever, lærere og naturvejledere at afprøve “nysgerrigper-metoden”.

Hvis I gerne vil deltage i konkurrencen i 2022 kan vi tilbyde jer to dagsture på naturskolen i sensommeren (NB. et begrænset antal klasser, afhængig af efterspørgslen). På dag 1 introducerer vi eleverne til arbejdsmetoden og sammen tager vi på ”undringsjagt”. Dag 2 er I hjemme på skolen, hvor I selv arbejder videre med jeres spørgsmål og ideer til undersøgelser. På dag 3 kommer klassen igen på naturskolen, hvor vi i fælleskab opsætter hypoteser og udfører enkle krible-krable forsøg. Herefter skal I selv udarbejde en rapport eller planche som I indsender til konkurrencen.

Sammen i Vildmarken (4.-6. klasse)
Forløbet er målrettet 4. – 6. klasse. Med inspiration i “Alene i vildmarken” deles klassen i grupper og der bygges lejr og afprøves teknikker til basal overlevelse.