Nye aktivitetsforløb

I skoleåret 2020 – 21 har vi planer om følgende nye dagsaktiviteter:
Du kan finde mere uddybende beskrivelser af nedenstående forløb her: Dagsaktiviteter

Vinterfugle for de mindste.
Forløbet er målrettet 1. – 2. klasse.
Da fugle er meget tilgængelige og stort set findes overalt, og tillige er både smukke og interessante skabninger, vil vi også gerne introducere disse for de mindste elever. Vi har en lang tradition for at arbejde med fugle med mellemtrinnet, men der er også massere at tage fat på med de mindste skoleelever.

Dagen er opbygget på traditionel vis med en ”inde ude inde” tilgang, hvor der vil være et kort oplæg om fugle, herefter vil børnene blive delt i grupper, som så besøger forskellige værksteder/stationer, hvor fugle er omdrejningspunktet.

Når alle er igennem værkstederne vil der være frokost, og så er der måske tid til lidt fri leg inden I skal tilbage til skolen.

 

Mikroforskerkonkurrencen 2020 (0.-3. klasse).
BLIV ÅRETS MIKROFORSKERKLASSE
Som et nyt element i Naturvejledning Danmarks projekt ”Krible Krable – flere små forskere i naturen” udskrives for første gang i 2020 en børneforskerkonkurrence for 0. – 3. klasse. Målet med konkurrencen er, at få de yngste elever til at undersøge og udforske det der undrer dem i Krible Krable universet, ved hjælp af Mikroforskermetoden.

Hvis I gerne vil deltage i konkurrencen kan vi tilbyde jer en dagstur på naturskolen, hvor vi introducerer eleverne til arbejdsmetoden og sammen tager på ”undringsjagt”. Hjemme på skolen arbejder i efterfølgende selv videre med jeres spørgsmål og ideer til undersøgelser.

Byg et insekthotel (2. – 5. klasse).
I dette forløb skal vi både bygge insekthoteller og indsamle materialer til ”hotellerne”. Der er især fokus på, hvordan vi kan indrette, bygge og placere insekthotellerne, så de er velegnede til de insektarter, der skal flytte ind. Det kræver viden om de forskellige dyr, deres levevis og naturlige levested.

Eleverne vil blive introduceret til forskellige insektarter og andre små dyr. Hvilke krav skal der være til et bihotel, et humlebibo, et bænkebiderbo eller et godt hjem til ørentviste? Er der nogen dyr, som har samme behov? Herefter bliver eleverne inddelt i 4-5 grupper, og skal sammen bygge og indrette hoteller til den dyregruppe, de har valgt.

Sammen i Vildmarken.
Forløbet er målrettet 4. – 6. klasse. Med inspiration i “Alene i vildmarken” deles klassen i grupper og der bygges lejr og afprøves teknikker til basal overlevelse. aktiviteten er stadig meget på tegnebrættet, så I skal være lidt indstillet på at være forsøgskaniner. Turen starter op i det tidlige forår 2021.  

Krebsdyrenes verden (4. – 6. klasse)
Vi arbejder undersøgende med krebsdyr som vi selv fanger og indsamler i Furesøen og på land.
Diversiteten blandt krebsdyrene er enorm, og vi har mulighed for at arbejde med de meget små, og nogle af giganterne.

som er projektejer, og som vil bruge de data aleverne indsamler i deres fremadrettede arbejde for at sikre Violetrandet Ildfugls overlevelse og trivsel på Baunesletten.

Rent praksis skal vi observere, indfange, bestemme og genudsætte sommerfugle. Vi får brug for at lære at bruge slagnet og bestemmelseskort på dagen. Og måske også en lille smule botanik 😉

Læs mere om forløbene under fanen “dagsaktiviteter”