Adfærdsbiologi med fugle

Adfærdsbiologi med fugle

Klassetrin: 7-10 klasse
Periode: november – april
Tidsforbrug: 4-5 timer på naturskolen

Naturskolen har fået tilladelse til at ringmærke musvitter, blåmejser og solsorte med farveringe, således at vi kan genkende de enkelte fugle fra hinanden.

Det betyder at vi nu får mulighed for at lave spændende adfærdsforsøg med fuglene, da vi forhåbentlig oplever at flere af de mærkede individer bliver i området.

Denne aktivitet tager udgangspunkt i en snak om naturvidenskabelige arbejdsmetoder og forskellige vigtige dyder i den forbindelse. Feltarbejdes omdrejningspunkt er fuglenes adfærd og deres indbyrdes interaktioner ved naturskolens foderpladser. Skulle der være is på Furesøen åbner det op for lidt alternative muligheder.

De mærkede fugle giver også mulighed for at beskæftige sig lidt med populationer, og eleverne kan ud fra deres observationer lave simple beregninger omkring bestandsstørrelser

På dagen arbejder eleverne i grupper og de står selv for at planlægge en lille undersøgelse som har til formål at belyse en konkret problemstilling. De skal i løbet af feltarbejdet indsamlet resultater, som de senere skal formidle til resten af klassen.

Tips til dagen:
Da en del af dagen vil gå med stillesiddende observation udendørs, er det vigtig at eleverne er
ordentlig klædt på. Og så selvfølgelig en god madpakke – der er langt til Q8 og ingen købmand i nabolaget.

Forberedelse: 
Eleverne kan med fordel være inddelt i grupper inden de møder på naturskolen 3-5 pr. gruppe, og lidt generel viden om almindelige danske fugle vil også være velkommen.