Naturskolens fugleliste 2022

Fugle set i naturskolens nærområde, Farum Sø og Golfbanen

71 arter – 9. november

Allike – blishøne – blåmejse – bogfinke – bramgæs – broget fluesnapper – bysvale – canadagås – dompap – fasan – fiskeørn – fjordterne – fuglekonge – gransanger – grønbenet rørhøne – grønirisk – grønsisken – gråand – grågås – gråkrage – gråspurv – gærdesmutte – gøg – halemejse – havørn – husskade – hvid vipstjert – hvinand – hættemåge – isfugl – jernspurv – kernebider – knopsvane – kvækerfinke – landsvale – løvsanger – munk – mursejler – musvit – musvåge – natugle – ravn – ringdue – rød glente – rødhals – rødstjert – råge – sangdrossel – sildemåge – sjagger – skarv – skovskade – solsort – sortmejse – sortspætte – spurvehøg – spætmejse – stillits – stor flagspætte – stormmåge – stor skallesluger – sumpmejse – svartbag – sølvmåge – taffeland – toppet lappedykker – traner – troldand – træløber – tårnfalk – vindrossel