Naturskolens Fugleliste 2024

56 arter – 12. april

Allike – blishøne – blåmejse – bogfinke – dompap – fiskehejre – fiskeørn – gransanger – grønbenet rørhøne – grønirisk – grønsisken – gråand – grågås – gråkrage – gråsisken – gærdesmutte – havørn – husskade – hvid vipstjert – hvinand – hættemåge – isfugl – kernebider – knopsvane – kvækerfinke – landsvale – lille lappedykker – lille skallesluger – munk – musvit – musvåge – ravn – ringdue – rød glente – rødhals – rørdrum – rørspurv – råge – sangdrossel – sjagger – skarv – skovskade – spurvehøg – spætmejse – solsort – stor flagspætte – stor skallesluger – stormmåge – sumpmejse – svartbag – sølvmåge – toppet lappedykker – trane – troldand – træløber – vandrikse –