Furesø vidensdelingsdag 2024

Dato: sat til den 2. maj 2024

Lokalitet: Hjortøgård, Flyvestation Værløse

En dag hvor vi videndeler på tværs af matrikler og årgange.

For Furesø Kommunes lærere og pædagoger fra både
dagtilbud- og skoleområdet

opdateret 6. september 2023