Furesø Vidensdelingsdag 2019

Naturfaglig vidensdelingsdag 2019
Hvordan bringer vi i højere grad naturen i spil for at styrke børns læring og trivsel?
Gå til dette Sway

Furesø kommunes vidensdelingsdag har på få år vokset sig stor, og har skabt et konkret forum for udvikling af faglige fællesskaber på tværs af professioner i skole og dagtilbudsområdet.

Mød kollegaer fra andre skoler og institutioner til erfaringsudveksling, kompetenceudvikling og gensidig inspiration.

Vær med, når vi styrker udviklingen af faglige, personlige og socialekompetencer hos børnene i Furesø Kommune.

Årets tema “Natur, læring & trivsel” handler om hvordan vi i højere grad bringer naturen i spil for at styrke børns læring og trivsel?

Dagen skal give os konkrete værktøjer til at bringe uderummet og den nære natur i spil for børnene og være en naturlig del af planlægningen og udførslen af vores praksis.

Sidste år deltog knapt 100 pædagoger, lærere og formidlere på Furesø kommunes vidensdelingsdag.

https://youtu.be/2VoXZyZdRSY

Program for sidste år; Vidensdelingsdag 2018