Naturskolens fugleliste 2018

Set ved naturskolen eller på fugleture med elever
67 arter – 20. juni 2018

Allike – blishøne – blåmejse – bogfinke – bramgæs – broget fluesnapper – bysvale – dompap – fiskehejre – fuglekonge – gransanger – grønirisk – grønsisken – gråand – grågæs – gråkrage – gråsisken – gærdesmutte – gøg – halemejse – havørn – huldue – husskade – hvid vipstjert – hvinand – hættemåge – isfugl – jernspurv – kernebider – knopsvane – krikand – kvækerfinke – landsvale – munk – mursejler – musvit – musvåge – natugle – ringdue – ravn – rød glente – rødhals – råge – sangdrossel – sildemåge – sjagger – skarv – skovskade – skovsneppe – solsort – spidsand – spurvehøg – spætmejse – stillits – stor flagspætte – stor skallesluger – stormmåge – strandskade – sumpmejse – svartbag – sølvmåge – taffeland – toppet lappedykker – toppet skallesluger – troldand – træløber – vandrikse