Naturskolens fugleliste 2019

Set ved naturskolen eller på fugleture med elever 2019

68 arter – 26. november 2019

Allike – blishøne – blåmejse – bogfinke – bramgæs – broget fluesnapper – bysvale – dompap – fiskehejre – fjordterne – fuglekonge – gransanger – grønbenet rørhøne – grønirisk – grønsisken – gråand – grågås – gråkrage –  gråsisken – gråspurv – gråstrubet lappedykker – gærdesmutte – gøg – halemejse – husskade – hvid vipstjert – hvinand – hættemåge – isfugl – kernebider – knopsvane – kvækerfinke – landsvale – løvsanger – musvit – musvåge – ravn – ringdue – rødhals – rødstjert – rørspurv – råge– sangdrossel – sildemåge – sjagger – skarv – skovskade – skovspurv – solsort – sorthalset lappedykker – sortmejse – sortspætte – spurvehøg – spætmejse – stillits – stor flagspætte – stor skallesluger – stormmåge – sumpmejse – svanegås – svartbag – sølvmåge – toppet lappedykker – troldand – træløber – tårnfalk – vandrikse – vibe