Naturskolens fugleliste 2020

Fuglearter set på samtlige fugleture i 2020
64 arter – 10. dec. 2020 


Fuglearter i naturskolens nærområde
59 arter – 2. dec. 2020

 

Allike – blishøne – blåmejse – bogfinke – bramgæs – broget fluesnapper- dompap – fiskehejre – fjordterne – fuglekonge – gransanger – grønbenet rørhøne – grønirisk – grønsisken – gråand – grågås – gråkrage – gærdesmutte – halemejse – hvid vipstjert – hvinand – hættemåge – isfugl – kernebider – knopsvane – kvækerfinke – landsvale – mursejler – musvit – musvåge – natugle – ravn – ringdue – rød glente – rødhals – rødstjert – rørspurv – råge – sangdrossel – sildemåge – sjagger – skarv – skovskade – solsort – sortmejse – sortspætte – spætmejse – stillits – stor flagspætte – stor skallesluger – stormmåge – stær – sumpmejse – sølvmåge – svartbag – toppet lappedykker – troldand – træløber – tårnfalk – vandrikse

Ture til Utterslev Mose med Søborg – og Enghavegård Skole (5 stk.)
32 arter – 10. dec. 2020
31

Allike – blishøne – blåmejse – bogfinke – dompap – duehøg – fiskehejre – grønbenet rørhøne – gråand – grågås – gråkrage – gærdesmutte – hvinand – hættemåge – knarand – knopsvane – lille lappedykkerlille Skallesluger – musvit – musvåge – pibeand – ringdue – rødhals – sjagger – skarv – skovskade – solsort – stor flagspætte – stor skallesluger – sølvmåge – svartbag – toppet lappedykker – troldand –

De mystiske fugle

Rødbenet grøndue –