Naturskolens fugleliste 2021

Fuglearter set i naturskolens nærområde
67 arter  –  27. oktober

allike – blishøne – Blåmejse – bogfinke – bramgæs – broget fluesnapper – bysvale – canadagæs – dompap – duehøg – fiskehejre – fjordterne – gransanger – grønbenet rørhøne – grønirisk – grønsisken – gråand – grågås – gråkrage – gøg – halemejse – havørn – hvid vipstjert – hvinand – husskade – hættemåge – isfugl – kernebider – knopsvane – kvækerfinke – landsvale – lille skallesluger – munk – mursejler – musvit – musvåge – natugle – ravn – ringdue – rød glente – rødhals – råge – sangdrossel – sildemåge – sjagger – skarv – skovskade – skovsneppe – solsort – sortmejse – sortspætte – spurvehøg – spætmejse – stillits – stormmåge – stor flagspætte – stor skallesluger – sumpmejse – svartbag – sølvmåge – taffeland – toppet lappedykker – trane – troldand – træløber – vindrossel – vadefugl sp. –

Fugleture i Utterslev Mose
25 arter – 2. marts

Allike – blishøne – grønbenet rørhøne – gråand – grågæs – gråkrage – hvinand – husskade – hættemåge – knopsvane – lille skallesluger – musvit – pibeand – ringdue – råge – skarv – skovspurv – skovskade – solsort – stormmåge – stor flagspætte – stor skallesluger – sølvmåge – toppet lappedykker – troldand