Krebsdyrenes verden

krebs1

Galizisk sumpkrebs fanget i Furesøen. Foto: Anne Merete Rask

Klassetrin: 4. – 6. klasse
Periode: maj – september
Tidsforbrug: 3 – 4 timer på naturskolen

Krebsdyr er en meget stor dyregruppe, faktisk kender man over 70.000 forskellige arter. De fleste krebsdyr lever i vand, og størrelsen spænder fra store edderkoppekrabber med ben på 2 meter til mikroskopisk dyreplankton i form af dafnier og vandlopper.

Diversiteten er enorm og størrelsesforskellen er vildere end mus og blåhval.

“Krebsdyrenes Verden” er tænkt som en række af små undersøgelser, hvor vi arbejder med forskellige typer krebsdyr som vi fanger i Furesøen og indsamler på land.

Søens kæmper blandt krebsdyrene – sumpkrebsen, bruger vi til at kigge lidt på anatomi. De noget mindre men absolut synlige tanglopper og vandbænkebidere og alm. bænkebidere laver vi nogle simple adfærdsforsøg med for at styrke den videnskabelige tilgang til det at lave en undersøgelse. Desuden kigger vi på dyreplankton i mikroskop og stereolup, for at få en fornemmelse for den store diversitet vi her kan arbejde med.

Eleverne arbejder gruppevis i “værksteder”, og alle skulle gerne nå hele vejen rundt.

Tips til dagen:
Den gode madpakke og måske lidt tørt tøj, hvis man skulle være uheldig at blive lidt våd. Husk også solcreme, da vi er ved vores lille havn ved Furesøen, hvor der ikke er skygge fra træer.

Læringsmål:

  • Eleverne bliver bekendt med en meget udbredt dyregruppe, som både har stor biologisk og kommerciel betydning
  • Eleverne gennemfører naturfaglige undersøgelser inden for N/T og biologi med forsøgsopstillinger og relevant måleudstyr
  • Eleverne prøver at udlede sandsynlige sammenhænge mellem det målte og den teoretiske baggrundsviden
Skaermfoto

Foto: Søren Tange Madsen

Skriv et svar