Set og sket på Fiskebæk Naturskole


2024

13. maj nåede vi samme antal fuglearter som som vi så i hele 2023 (66)
13. maj hørte vi årets første gøg og så de første bysvaler
30. april så vi en hvinand med ællinger i vandhullet
29. april så vi den første gråand med ællinger
29. april fangede lillegruppen fra Radiomarken en stor vandsalamander i vandhullet, helt ny art for biotopen 🙂
29. april var den broget fluesnapper tilbage ved naturskolen og fjordternen ved Furesøbad
12. april så vi årets første landsvale over Farum Sø, 12 dage tidligere end sidste år
10. april så vi årets første fiskeørn trækkende langs med Furesøens nordlige bred
6. april fik vi rørspurv på fuglelisten, for første gang siden 2020, årsart nr. 52
2. april så vi de første kvækerfinker i 2024 på foderbrættet, meget usædvanligt, årsart nr. 51
29. marts så vi den første hvid vipstjert, samme dag som sidste år 🙂 og hørte årets første gransangerne
15. marts så vi den første sangdrossel, 12 dage tidligere end sidste år
13. marts så vi de første traner
17. januar så vi en gråsisken på foderbrættet for første gang siden 2019.
17. januar, en jagende havørn blev art nr. 40 i 2024

2023
27. oktober var der vandstær ved Furesøbad
26. oktober så vi sæsonens første grønsiskner
9. oktober så vi sæsonens første kvækerfinker
24. maj så vi årets første ællinger og et par grågæs med 3 gæslinger
1. maj så vi årets første broget fluesnapper
24. april så vi den første landsvale som tog en tur gennem skolestuen
11. april så vi årets første isfugl som blev fugleart nr. 50
11. april – gransangeren var kommet i løbet af påsken
29. marts så vi den første hvide vipstjert, en uge senere end sidste år.
27. marts så vi den første sangdrossel, 3 dage tidligere end sidste år
1. januar lille lappedykker spottet i Fiskebæk Havn

2022
12. december havde vi en flok overflyvende kvækerfinker på estimeret 20.000 stk
21. november var der is på vandhullet
6. oktober så vi sæsonens første kvækerfinker, 3 uger tidligere end i 2021
10. august er Furesøen ca. 15 cm under normal vandstand, eller i store tal mangler der ca. 1,5 milliarder liter vand  
25. april fandt vi for første gang i mindst 15 år frø-æg i vores lokale vandhul
25. april så vi årets første broget fluesnapper og landsvale.
31. marts hørte vi årets første gransanger, en uge tidligere end i 2021
30. marts så vi årets første sangdrossel
22. marts så vi isfugl (49) og årets første hvid vipstjert (50), 15 dage tidligere end i 2021. 
18. marts så vi sildemågerne for første gang i 2022 og en rød glente
22. februar så vi årets første kernebider, års-art nr. 45

2021
27. oktober, så vi sæsonens første kvækerfinker
18. maj hørte vi gøg i Nørreskoven og så to skovsnepper
11. maj så vi årets første ællinger
27. april så blev fjordternen art nr. 60 på årets fugleliste
27. april så vi årets første broget fluesnapper, 1 dag tidligere en sidste år 🙂
12. april så vi de første land- og bysvaler 
7. april hørte vi årets første gransanger
6. april så vi årets første hvid vipstjert
23. februar fik vi et noget sent årets første besøg af halemejser og kvækerfinker
22. februar så vi sortspætte i flåde-egene
12. februar frøs Furesøen helt til
9. februar – så kom vindroslen for første gang på Fiskebæk’s årlige fugleliste som startede op i 2014.

17. januar så vi isfugl ved Fiskebækbroen
17. januar var Farum Sø frosset til
6. januar faldt årets første rigtige sne og der kom is på vandhullet

2020
30. september blev der sat 2020 fiskerekord med 2018 aborre fra 4 – 25 cm
28. april – så vi den første broget fluesnapper ved naturskolen
17. februar kom den første kernebider forbi foderhuset
3. januar – Godt Nytår – kun 10 arter på fuglelisten, kedeligt vejr

2019
20. maj spottet en rørspurv ved Fiskebæk Å, den første på fiskebæklisten
22. marts så vi den første sangdrossel i Nørreskoven, 13 dage tidligere end sidste år
21. marts så vi årets første hvid vipstjert
1. marts så jeg (Søren T M) for første gang i mine 12 år på stedet, en skovspurv på naturskolens foderbræt.

2018
26. juni viste blishønen i vandhullet sine 6 fine kyllinger
16. maj hørte vi for første gang den brogede fluesnapper, 3 uger senere end normalt 
14. maj så vi de første ællinger (11 stk.)
14. maj var vandtemperaturen i Furesøen 16,7 grader og sigtedybden 2,9 meter
4. april er vandhullet næsten isfrit igen
3. april så vi årets første hvid vipstjert, samt en enlig sildemåge
25. januar så vi huldue ved Caspers Dam og gråsisken. I alt blev det til 31 arter til 4.b fra Enghavegård Skole
24. januar fandt børnene en spist natugle. Vi frygter at det er uglen fra uglehullet ved Caspers Dam der ikke er set siden :-((
15. januar så vi 2 havørne med 3.c fra Buddinge Skole

2017
20. november var der is på vandhullet
5. maj var der ællinger i vandhullet andemor med 5 ællinger.
4. maj så vi de første ællinger i Fiskebækken
27. april kom den brogede fluesnapper tilbage – 7 dage senere end i 2016.
20. april var vandtemperaturen i Furesøen 6 grader og sigtedybden 2,8 m (massere af kiselalger)
31. marts fik vi hvid vipstjert på listen
17. marts så vi den første gransanger
15. marts så vi den første sangdrossel

2016
8. november var der is på vandhullet
12. oktober så vi den første kvækerfinke på foderbrættet
4. oktober fangede 4.x fra Lille Værløse skole 1322 aborre med sænkenet.
18. Maj kom Andemor forbi vores lille vandhul, med sig havde hun 6 ællinger. vandtemperaturen i furesøen var på 12,3 grader
20. April var vandtemperaturen på 6,8 grader i Furesøen. 2 grader koldere end sidste år
20. April kom det brogede fluesnapper tilbage – 1 dag tidligere end sidste år
18. April kom der en hvinand hun ud af redekassen ved vandhullet og hannen er på plads
10. Marts så vi den første hvid vipstjert
2. Februar så vi en havørn lige nedenfor naturskolen på jagt efter blishøns
25. Januar forsvandt isen igen
18. Januar fik vi overrakt en død isfugl fundet under Fiskebækbroen
18. Januar var der kommet is på Furesøen
5. Januar var alt langs Furesøens bredder pakket ind i istapper, men søen er isfri
3. Januar var vores dam dækket af is

2015
21. April var den brogede fluesnapper tilbage – 4 dage tidligere end sidste år
21. April var vandtemperaturen i Furesøen 8,8 grader
11. Maj så vi de første svaler ved naturskolen
1. Juni startede koret af grønne frøer for alvor i vandhullet
1. Juni havde blishønen endelig udruget sine 6 små “ællinger”.
16. Juni så vi flagspætten fodre en nyudfløjet unge.
4. December fløj hundredetusinder af kvækerfinker igennem Nørreskover i løbet af et par timer

2014
11. April 2014 så vi den første udsprunget bøg
24. April så vi årets første kuld ællinger på 7 stk. i ellesumpen i Svenskebøgene
25. April var den brogede fluesnapper tilbage – nøjagtig samme dag som sidste år
8. Maj var vandtemperaturen i Furesøen 11 grader og sigtedybden 4,3 meter
8. Maj hørte vi gøgen for første gang i år

2013
16. Januar kom der is på Furesøen
11. April forsvandt isen på Furesøen
25. April så vi den første broget fluesnapper
24. Maj så vi de første gråandeællinger
27. maj så vi de første hvinandeællinger
27. Maj. hørte vi de første grønne frøer kvække
28. Maj plukkede vi de første vårmusseroner
13. Juni hoppede der 5 friske ællinger ned fra naturskolen tag
15. el. 16.Juni forlod vores 7 kamera-musvitunger redekassen
5. Sept. spærrede vi Søstien ved Valdemarsstenen pga. af aggressive store gedehamse
5. Sept. så vi mængder af næsten færdigudviklede ungdyr af lille vandsalamader
8. Sept. havde vi et vellykket åbent hus med diverse vandaktiviteter, snobrød og edderkoppejagt
9. Okt. fangede vi over 1000 fisk på en tur med sænkenet. De største var aborre over 30 cm. Antallet var “Fiskebæk rekord”.
18. Nov. startede vi fuglefodringen. Rolig start med sumpmejse, musvit, blåmejse, spætmejse, gråkrage, husskade, træløber og en stor flagspætte.
25. Nov. første dag med isdække på vandhullet.
25. Nov. fandt en dreng fra Lundebjergskolen en “karl johan” med en hat på 19 cm i diameter (årets kæmpe).