Skovøkologi, lysets betydning

ramsloeg

Foto: Anne Merete Rask

Klassetrin: 8. – 10. klasse
Periode: maj – september
Tidsforbrug: 3 – 4 timer på naturskolen

Turen tager udgangspunkt i begrebet skov og vi definerer hvad skov egentlig er, og hvilke biotiske og abiotiske faktorer som skal være til stede for at skov opstår. Vi undersøger herefter 5-6 forskellige skovtyper med fokus på lysets rolle i skoven. Der arbejdes med feltmetoder som linjetaksering, raunkiær-cirkler, feltopmåling, kronedække, urtedække, og lux-måling og der lægges stor vægt på nøjagtig bestemmelse af de forskellige træarter som udgør de forskellige skovtyper, samt hvilken rolle det spiller om træerne er mulddannere eller mordannere, og om det er lystræer eller skyggetræer. Vi sammenligner de forskellige gruppers data for at se om vi kan konkludere noget generelt om lys og skov, og om der kan tænkes at være andre begrænsende parametre i spil.

Tips til dagen:
Godt varmt tøj, ordentligt fodtøj – der kan jo være vådt og koldt i skoven selv om sommeren
– Og en ordentlig madpakke – der er ingen kiosk rundt om hjørnet.

Læringsmål:

  • Eleverne introduceres til definitionen af skov, samt centrale begrænsende faktorer for tilstedeværelsen af skov
  • Eleverne gennemfører relevante undersøgelser med udgangspunkt i lys som begrænsende faktor
  • Eleverne anvender den indsamlede data til at understøtte og perspektivere den oprindelige hypotese om lys som begrænsende faktor i skov

Skriv et svar