Træfældning

trae

Foto: canva.com

Klassetrin: 5. – 7. klasse
Periode: november – marts
Tidsforbrug: 3 – 4 timer på naturskolen

Denne aktivitet afventer sin fremtid, og er pt. indstillet. Det skyldes, at bl.a. Nørreskoven er udlagt til urørt skov fra årsskiftet 2021, og i den forbindelse vi afventer en forvaltningsplan der fortæller os hvad vi må og ikke må fremover ift. træfældning og brug af skovens materialer.

Prøv at være skovarbejder for en dag. Det tekniske og sikkerhedsmæssige omkring træfældning gennemgås. Hvordan skelner man mellem de forskellige træarter og finder frem til dem som skal fældes? Hvor højt er træet og hvilken vej vil vi have det skal fældes? Hvordan fælder vi træet på forsvarlig vis i praksis?

Vi tager endvidere en generel snak om skov i Danmark, og hvordan skovens mange forskellige formål skal tilgodeses i skovens drift og pleje. Vi kommer bl.a. ind på skov- og arealforvaltning, fredninger og friluftslivets indflydelse. En snak om skovhistorie og dens betydning for skoven som levested for dyr og planter.

Iført skovarbejderhjelm og bøjlesave drager vi nu til skovs og giver skovens folk en nap med udtyndingen hvor det er tiltrængt, så vi får processen ind under huden og en fornemmelse af arbejdsprocessen i praksis.

Udvælgelsen af de træer som skal fældes sker ud fra et naturperspektiv mere end ud fra et skovdyrkningsperspektiv. Vi forsøger at fremme mere lys til andre livsformer, og fremme et varieret skovbillede med forskellige træarter og forskellig trædensitet på arealet.

Forberedelse:
Turen kan være den mere praktiske del af et længere forløb om skoven. Det vi være fint hvis eleverne har et kendskab til de mest almindelige træarter, og indblik i hvor træ anvendes som ressource og dets forskellige produkter.

Tips til dagen:
Praktisk varmt tøj og godt fodtøj er nødvendigt – det er hårdt arbejde og giver sved på panden at arbejde i skoven, og lidt beskidt bliver man altid og meget beskidt hvis vejret driller lidt. En stor madpakke og drikke er uundværligt.

Læringsmål:

  • Eleverne får kendskab til forskellige årsager for fældning af træer
  • Eleverne udfører forsvarlig fældeteknik med korrekt forhug og fældesnit
  • Eleverne skal overholde sikkerhedsmæssige forskrifter i forbindelse med træfældning

Skriv et svar