Vandløbsøkologi

14

Foto: canva.com

Klassetrin: 8.-10. klasse
Periode: april – september
Tidsforbrug: 3-4 timer på naturskolen

Dagen starter med et oplæg omkring strømmende vand. Hvordan kan et rent vandløb se ud, hvad er vigtigt for vandkvaliteten og hvad kan smådyrene vi fanger på dagen fortælle os om vandløbets vandkvalitet. Eleverne begiver sig herefter mod Fiskebæk Å med udstyr til de forskellige undersøgelser. Ved åen indsamles dyr med ketsjer fra bredden. Dyrene bestemmes og vi udfylder skemaer til bedømmelse af den økologisk vandkvalitet. Eleverne beregner også vandgennemstrømningen i åen, og undersøger nitrat- og fosfatindholdet i åen til brug for det samlede overblik. Resultaterne evalueres på naturskolen inden dagen slutter.

Arbejdsform: 
Eleverne deles op i 4-mandsgrupper og arbejder selvstændigt med stoffet. De indsamler dyr, som bestemmes og plottes i skemaer der kan fortælle os noget om den økologiske vandkvalitet. De tager vandprøver og måler vandgennemstrømning. Aktiviteten afsluttes på naturskolen med en opsamling.

Tips til dagen:
Praktisk tøj og gummistøvler samt den obligatoriske madpakke. Det kan være en god ide med et ekstra par tørre sokker og måske lidt skiftetøj – Det hænder at de kommer i brug.

Forberedelse: 
Tag evt. en snak om tilpasninger til livet i vand. Hvorfor er nogle dyr bedre til at leve i iltfattige miljøer, og lidt om forskellen på strømmende og stillestående vand. Hvad er næringssalte egentlig? og hvor kommer de fra?

Læringsmål:

  • Eleverne bliver bekendt med biologiske sammenhænge mellem næringskredsløb og fotosyntese i rindende vand
  • Eleverne gennemfører naturfaglige undersøgelser inden for fysik/kemi, N/T og biologi med relevant måleudstyr
  • Eleverne prøver at udlede sandsynlige sammenhænge mellem det målte og den teoretiske baggrundsviden

 

Skriv et svar