Grøn sløjd

Biopix.dk

3-6 klasse
Periode: Hele året – men en god aktivitet i den kolde tid.
Tidsforbrug: 3-4 timer på naturskolen

Med knive, save, økser og andet håndværktøj lærer eleverne hvordan man laver en smørkniv ud af et nyligt fældet træ. Først skaffer vi det nødvendige træ i skoven, og så går vi i gang med at bearbejde det træ vi selv har udvalgt i skoven. Det er en god håndgribelig måde at visualisere hvor træ til forarbejdning kommer fra og hvordan det videre forarbejdes. Processen er i korte træk at træet udvælges med fokus på ønskelige egenskaber, herefter fældes det og skæres i håndterbare stykker, som transporteres til naturskolen. Her skal stykkerne saves til med henblik på at få så reelle og knastfrie stykker som muligt. Stykkerne skal flækkes i tynde skiver som videreforarbejdes til lister af den ønskede størrelse. Herpå tegnes skabelon af den ønskede form og listen tilskæres før snitteprocessen begynder om det buldrende bål. Forløbet giver eleverne en sjælden mulighed for at arbejde i vådt træ i sløjdundervisningen.

Tips til dagen:
Husk det varme tøj og den gode madpakke.

Forberedelse: 
Snak lidt om sikkerhed og omgang med farligt værktøj og evt. hvad vi egentlig bruger træ til nu og før i tiden.

Læringsmål:

  • Eleverne får kendskab til processer omkring oparbejdning og forarbejdning af friskt træ til færdigt produkt
  • Eleverne oparbejder og forarbejder friskt træ til færdigt produkt i praksis
  • Eleverne skal overholde sikkerhedsmæssige forskrifter i forbindelse med oparbejdning og forarbejdning af friskt træ

Leave a Reply