Bauneslettens sommerfugle

Bjoerli - dagpaafugl

Dagpåfugleøje. Foto: Bjørli Lehrmann

Klassetrin: 4. – 6. klasse
Periode: midt maj – juni
Varighed: ca. 3 timer

Bauneslettens sommerfugle.

Sommerfuglene er mest aktive i forsommeren, det er en relativ kort periode vi skal være på pletten. Baunesletten i Furesø Kommune er levested for mange sommerfugle, heriblandt den sjældne og truede Violetrandet Ildfugl.

Forløbet sigter imod at monitere sommerfuglebestanden i sin helhed, og ildfuglebestanden i særdeleshed, da den er særligt interessant for netop dette område.

Den viden vi sikre ved at udforske sommerfuglene, kan de bruge i Miljø- og Naturforvantningen i Furesø Kommune, som har lavet særlige tiltag på Baunesletten der har til hensigt at skabe bedre betingelser for netop violetrandet ildfugl. Dagens resultater kan vi derfor videregive til Miljø- og Naturforvaltningen, som så kan bruge de data eleverne indsamler i deres fremadrettede arbejde for at sikre Violetrandet Ildfugls overlevelse og trivsel på Baunesletten.

I praksis skal vi observere og feltbestemme sommerfuglene. Vi indfanger ikke sommerfuglene med net, da dette delvis er blevet forbudt, så vi skal være på pletten og hurtige med bestemmelsesarket.

Umiddelbart mødes vi på Baunesletten, naturskolen medbringer det nødvendige udstyr, og I kommer godt påklædt og medbringer alle en stor madpakke og drikkedunk.

Er man græsallergiker skal man være godt medicineret på dagen.

Da sommerfugle kræver godt vejr, er vi meget afhængige af rimelig godt vejr, regnvejr er et NoGo. Så hvis det er regnvejr kan vi mødes på naturskolen i stedet for og lave et andet program, eller vi aflyser og ser om vi kan finde et andet tidspunkt.

Læringsmål:

  • Eleverne bliver introduceret til forskellige danske dagsommerfugle, og lærer hvordan man skelner dem fra hinanden
  • Eleverne stifter bekendtskab med hvordan landskabets beskaffenhed har betydning for dyrene fordeling i landskabet.
  • Eleverne opøver undersøgelseskompetencer
  • Eleverne gennemfører en simpel bestandsanalyse af slettens sommerfugle, på baggrund af egne observationer.