Evolution

8

Stor Darwinfinke. Foto: canva.com

Klassetrin: 7. – 10. klasse
Periode: april – juni og oktober – november
Tidsforbrug: 3 – 4 timer

Evolution kan være et svært begreb at forstå, men vi prøver at anskueliggøre nøglebegreber inden for evolutionen gennem aktivitetsbaserede lege og øvelser.

Indtil videre har vi aktiviteter der belyser følgende nøglebegreber:

– Næbbenes kamp
(Tilpasning, selektion, population, ressourcer)
– Skovtursbestikkets evolution
(Variation, allelfrekvens, genotype, fænotype, tilpasning, selektion, overlevelse)

– Bønneæderne
(Tilpasning, selektion, konkurrence, overlevelse)
– Evolutionstagfat
(Overdødelighed, variation, tilpasning, selektion, overlevelse)
– Fra DNA til protein
(DNA, RNA, aminosyrebasepar, proteinsyntese, mutation, transkription/translation)

Afhængigt af hvilke nøglebegreber klassen ønsker at arbejde med, sammensætter vi et dagsforløb tilpasset klassens behov.

Madpakke, vand, gode sko der kan tåle lidt vand, solidt tøj da vi er ude hele dagen

Læringsmål:

  • Eleverne stifter bekendtskab med nøglebegreber inden for evolution
  • Eleverne afprøver nøgleprocesser inden for evolution i praksis
  • Eleverne sammenfatter deres forståelse af evolution på baggrund af deres oplevelser og erfaringer fra aktiviteterne

Da det er en ny aktivitet i Fiskebækregi, må man være indstillet på lidt bump på vejen og at tiden måske skrider lidt i forhold til planlægningen.