Furesøens økologi II

Skaermfoto

Elever undersøger vandprøve under mikroskop. Foto: Søren Tange Madsen

Klassetrin: 8. – 10. klasse
Periode: maj – september 
Tidsforbrug: 4-5 timer

Aktiviteten ligger grundlæggende i forlængelse af “Furesøens Økologi I”.

Temaet er stadig helt overordnet Furesøens økologiske tilstand, og vi arbejder med praktisk prøvetagning og holder de forskellige målinger op mod hinanden.

I økologi II arbejder vi noget mere selvstændigt, selv om noget af prøvetagningen er identisk med økologi I, er det ikke den samme aktivitet. vi vil generelt bygge ovenpå rent fagligt, og fylde på med mere udstyr og højner kvaliteten af prøvetagningen.

Selve dagen har 3 delelementer. Et oplæg med teori på naturskolen. En kort præsentation af udstyr samt efterfølgende feltarbejde med diverse undersøgelser, prøvetagning og oparbejdning af prøverne. Efter endt feltarbejde og frokost, vil der være en fælles opsamling, Her er der mulighed for at de enkelte grupper kan fremlægge en mindre del af dagens undersøgelser for resten af klassen, samt en fælles snak om biologiske sammenhænge og inddragelse af omkringliggende samfundsforhold.

Tips til dagen: Medbring godt tøj, varmt, vind- og vandtæt – det kan være køligt ved søen selv om solen skinner, og så selvfølgelig en ordentlig madpakke og vanddunken.

Læringsmål:

  • Eleverne bliver bekendt med biologiske sammenhænge mellem næringskredsløb og fotosyntese i dyb sø
  • Eleverne gennemfører naturfaglige undersøgelser inden for fysik/kemi, N/T og biologi, med relevant måleudstyr
  • Eleverne forsøger at udlede sandsynlige sammenhænge mellem det målte og den teoretiske baggrundsviden