Furesøens økologi 2

5

Foto: canva.com

Klassetrin: 8.-10. klasse
Periode: maj – oktober
Tidsforbrug: 4 timer på naturskolen

Turen handler overordnet om næringsbalance og stofkredsløb i Furesøen. Vi bruger forskellige metoder til at vurdere søens tilstand med fokus på kvælstof og fosfor.

Vi forsøger at holde fagligheden ekstra højt på denne tur, det er en tur hvor vi arbejder værkstedsbaseret, og eleverne kommer igennem forskellige discipliner indenfor ferskvandsbiologisk arbejde.

Inden vi drager ned til den lille havn der danner rammen om dagens arbejde, vil der være en grundig introduktion på naturskolen. Her snakker vi om Furesøens økologiske historie, kommer rundt om fotosyntesen og den genopretning til 22 mio. der er foregået i søen. Efter endt inde-seance går vi i gang med det praktiske arbejde.

Furesøen har været udsat for massiv menneskelig påvirkning igennem de sidste 100 år. Først i negativ retning med udledning af spildevand i søen, og senere hen i form af forsøg på at genoprette søens oprindelige balance. Vi undersøger både biotiske og abiotiske forhold for at kunne konstruere en konklusion for hvordan søens dagsform er ift. næring, og hvilke årsager der kan være udslagsgivende for de resultater eleverne har fundet frem til. Ved selv at tage prøverne og arbejde statistisk med data, får eleverne en større forståelse for sammenhængen mellem tal og virkelighed.

Tips til dagen:
Medbring godt tøj, varmt, vind- og vandtæt – det kan være køligt ved søen selv om solen skinner, og så selvfølgelig en god madpakke.

Skriv et svar