Naturvidenskabsfestival 2019

NF-webbanner-1920x360-fisk-kopi

Zebramuslinger og mikroplast

Det er altid en stor oplevelse at dykke ned i vandets vidunderlige verden. Om vi kigger på fisk eller plankton, så vækker det altid stor forundring og begejstring hos vores gæster. Vi ønsker i denne forbindelse at komme helt tæt på og bogstavelig gå i kødet på zebramuslingerne i Furesøen.

Vi ønsker at afprøve zebramuslingers evne til at optage mikrofibre, og vil anvende den viden til at undersøge om Furesøens zebramuslinger optager mikrofibre og anden mikroplast.

Vi håber på den måde at åbne en flig af forståelse for zebramuslingernes rolle i Furesøens økosystem, samt metoder til at komme i mål med nye erkendelser og forståelser af zebramuslingen som organisme. Især fordi zebramuslingerne som invasiv art, er nye i Furesøen, og deres rolle i økosystemet er endnu ikke fuldt afklaret. Hvordan deres indflydelse er på plastforureningen er noget vi på Fiskebæk Naturskole er meget nysgerrige på og vi håber at vi kan vække den nysgerrighed hos børnene gennem vores bidrag til Naturvidenskabsfestivalen i uge 39.

Forløbsbeskrivelse
Der har været mange undersøgelser af muslingers optagelse af mikroplast i saltvand. Vi er interesserede i at finde ud af om – og i så fald hvordan – muslinger i ferskvand optager mikroplast. Her er vi i særdeleshed optagede af hvordan zebramuslingerne i danmarks dybeste sø og Natura 2000 område, Furesø optager mikroplast.

Forløbet er et dagsforløb, som tager afsæt i naturvidenskabelig undersøgelsesmetode som forventes at strække sig over 4 timer og vil bestå af fire delelementer:

Første del er, at demonstrere zebramuslingers evne til at filtrere småpartikler ud af vandet. Her etablerer vi viden om muslingers evne som filtratorer, samt hvor effektive zebramuslinger er til at filtrere i den forbindelse. Her vil vil bruge en tilpasset version af dette forløb: https://undervisning.wwf.dk/muslingefiltration

Anden del sigter mod at undersøge om – og hvordan – mikrofibre optages af zebramuslinger. Denne viden skal sikre at eleverne har det fornødne kendskab til mikrofibre, samt viden om zebramuslingers anatomi, og hvor i muslingerne mikrofibrene optages. Her vil vi bruge en tilpasset version af dette forløb: http://projekter.au.dk/fileadmin/projekter/havet/muslinger.pdf

Tredje del er at indsamle tilstrækkelige mængder af zebramuslinger fra Furesøen, for at kunne gennemføre undersøgelsen. Her har vi brug for bundhentere for at kunne hente muslingerne på muslingebankerne ved Furesø Marina. Her vil eleverne stifte bekendtskab med zebramuslingernes levested, og skulle mestre udstyr og erhverve sig praktiske undersøgelseskompetencer ifm. indsamling af biologiske prøver.

Fjerde del bygger på de erkendelser som især forventes tilvejebragt gennem forløbets første og anden del, og her skal vi kigge på dagens fangst af “vilde” zebramuslinger, dissekere dem og undersøge om det er muligt at påvise mikroplast/mikrofiber i dem.

Naturvidenskabeligt afsæt
Forløbets delelementer indeholder flere kompetenceskabende aktiviteter, som understøtter naturvidenskabelig metode og tankegang. Ved at konstruere forløbet med størst mulig grad af hands-on aktiviteter, håber vi desuden at pirre elevernes nysgerrighed og interesse og på den måde engagere eleverne mest muligt i forløbet. Helt konkret vil eleverne være aktivt deltagende i indsamling, forsøgsopstilling, observation, dissektion, opmåling og afvejning, mikroskopi, præparering, analyse, tolkning, vurdering og perspektivering. Vi tænker også at de deltagende lærere gennem forløbet har en oplagt mulighed for at erhverve sig kompetencer inden for naturvidenskabelige undersøgelsesmetoder.

Vores formidlingsforløb under Naturvidenskabsfestivalen i uge 39 henvender sig til grundskolen og er målrettet mellemtrinnet.